Земельні питання Понеділок, 27.03.2023, 04:23
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту


Категорії розділу
Відеоновини по землі [22]
Новини в земельному законодавстві [49]
Новини по земельним аукціонам [15]
Корупція у земельних питаннях [16]
Земельні конфлікти [54]
Про землю для кожного [158]
Питання-відповідь [95]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2008 » Липень » 7 » Як правильно придбати дiлянку для спорудження будинку?
16:49
Як правильно придбати дiлянку для спорудження будинку?
Спорудження власного будинку починається з пошуку i визначення мiсця та дiлянки землi. i тут треба бути дуже уважним, навiть прискiпливим, адже будинок повинен стати затишною фортецею, а не холодною спорудою, що стоїть на перетинi семи вiтрiв...  
 Тому при купiвлi чи довгостроковiй орендi дiлянки пiд забудову слiд звернути особливу увагу на ряд важливих моментiв: мiсце знаходження, площа дiлянки, грунтовi води, лавини, втрати тепла, автомагiстралi, високовольтнi лiнiї, наявнiсть глибоких ярiв та впадин, iнфраструктура. Важливим критерiєм є також цiна та реальнiсть оформлення надiйних документiв. 

Цiна i необхiдна площа дiлянки 
Цiна за дiлянку залежить вiд загального стану цiн на нерухомiсть. Поблизу мiста, озера чи моря вона може сягати значної суми. Купуючи дiлянку, доцiльно перевiрити її на наявнiсть радiацiї, радiоактивних плям. Не бажанi на дiлянцi великi ями, крутi схили, звалища смiття. Також слiд враховувати пiдземнi води, пiдземне випромiнювання, високовольтнi лiнiї, антеннi системи, якi негативно дiють на здоров`я не тiльки людей, але й тварин i рослин. Всi цi фактори також впливають на цiноутворення. 
За пiдрахунками фахiвцiв iдеальний розмiр дiлянки для будинку з однiєї сiм`ї має становити 500 - 800 кв. м. 

Втрати тепла через вiтер 
Втрати тепла через вiтер на вiдкритому пiдвищеннi можуть збiльшуватися в чотири рази порiвняно iз захищеним пiвденним схилом. При цьому на вiдкритому пiдвищеннi значно збiльшується вiрогiднiсть негативного впливу вiтрiв та дощу на будiвлю (руйнування стiн, зривання покрiвлi чи навiть даху). 

Втрати тепла через мiсцезнаходження 
Найкращим мiсцем для спорудження будiвлi є захищений пiвденний схил. Тiльки завдяки такому мiсцезнаходженню будинку зимою буде економитись близько 20% тепла порiвняно з будинком, який знаходиться на рiвнинi. При купiвлi дiлянки слiд враховувати, що температура навколишнього повiтря на захищеному пiвденному схилi приблизно на 2 град, вища, нiж на рiвному мiсцi. На вiдкритому пiдвищеннi, а також у впадинах температура повiтря зимою на 2-3 град, нижча, нiж на рiвнинi. Отже, втрати тепла у таких будинках збiльшуються на 10-25%. 

Втрати тепла через спосiб забудови 
Важливим фактором економiї тепла є спосiб розмiщення будiвель. Тому перевагу слiд надати блочнiй формi забудови, при якiй потрiбно на 67% менше енергiї, нiж при вiдокремленiй, оскiльки площа, що пiддається морозу в другому випадку значно збiльшується. 

iнфраструктура 
Дуже важливо звернути увагу а iнфраструктуру. Мова йде насамперед про наявнiсть дороги, яка по можливостi має пролягати на пiвнiчнiй сторонi дiлянки, про пiдведення води, струму, газу, тепла, телефону, а також про налагодження системи очищення снiгу. 

Грунтовi води 
Грунтовi води можуть вплинути на весь план забудiвлi дiлянки, адже саме вiд їх наявностi залежить практична побудова фундаменту для дому, пiдвалу, а також завезення землi для насипу. Щоб у майбутньому уникнути головного болю, необхiдно визначити глибину їх залягання. При цьому слiд мати на увазi, що у засушливi роки i глибина залягання ґрунтових вод може значно збiльшуватись. Важливу iнформацiю з цього питання можуть дати сусiди, якi проживають у цiй мiсцевостi. 

Мiсце знаходження ДiЛЯНКИ 
Кожна людина обирає мiсце для будiвництва власної оселi вiдповiдно до своїх вподобань. Але такi питання, як щоденний шлях до роботи вiддаленiсть вiд магазину, базару, лiкарнi, дитячого садка чи школи, необхiдно враховувати у будь-якому разi. Доцiльно, щоб поздовжня вiсь дiлянки була зорiєнтована Пiвнiч-Пiвдень чи Схiд-Захiд. Це дасть можливiсть рацiональнiше планувати забудову дiлянки, а також розбивку саду. Якщо планується будувати у гiрськiй мiсцевостi, то обов`язково треба врахувати можли вiсть гiрських обвалiв, снiгових лавин, зсувiв, потокiв тощо. 
Щоб остаточно вирiшити питання купiвлi дiлянки, знавцi радять пожити на нiй кiлька днiв, прислухаючись до себе i аналiзуючи почуття, що з`являються при цьому. 

Планування та благоустрiй дiлянкi 
Основним постулатом, вiд якого вiдштовхуються для рацiональної органiзацiї iндивiдуальної земельної дiлянки та розмiщення на нiй житлового будинку господарських i побутових споруд, є те, що житловий будинок i земельна дiлянка повиннi бути нерозривними складовими єдиного органiзму, тобто наибезпосереднiшим чином впливати одна на одну i визначати взаємну структуру будинок - планування дiлянки, дiлянка - планування будинку. 
Планувальна та об`ємно-просторова структура житлового будинку перебуває у прямiй залежностi вiд розмiрiв дiлянки, особiиво вiд ширини по фронту вулицi, вiд форми та рельєфу, орiєнтацiї за сторонами свiту, а також вiд того що i де передбачається розмiстити. Не зайвим буде врахування плану розмiщення будинкiв та господарських споруд на сусiднiх дiлянках. 
Перед тим як приступити до освоєння дiлянки доцiльно розробити детальний письмовий план послiдовностi виконання усiх етапiвбудiвельних робiт. Почнiть iз креслення своєї дiлянки в масштабi 1:50 або 1:100. Перенесiть на схему розмiри дiлянки, її сторiн, орiєнтацiю за строна ми свiту, вхiд, мiсце, де повинен бути будинок i госпблок. Якщо на вашiй дiлянцi є гарнi дерева або кущi, не поспiшайте їх викорiнювати. Розглядаючи рiзнi варiанти розмiщення всiх необхiдних вам компонентiв дiлянки подбайте про те щоб вони органiчно вписувались у вже iснуючий природний ландшафт. 
Обов`язково треба враховувати особливостi рельєфу мiсцевостi, глибину залягання пiдгрунтових вод i напрямок пануючих вiтрiв. Всi цi фактори дають можливiсть точно виз начити, що i де ви можете посадити на своїй дiлянцi. Наприклад якщо глибина пiдґрунтових вод менша 1 метра, то перш нiж саджати плодовi дерева, дiлянку потрiбно осушити. 
Невеличкий горбик чи заглиблення також можна оптимально вписати у загальний план забудови. Вони можуть стати природною основою альпiнської гiрки та матенької водойми. 
Якщо з якогось боку у напрямку дiлянки дмуть основнi вiтри варто подумати про те як її захистити. Це можна зробити, наприклад за допомогою живоплоту. 
Перш нiж розпочинати зведення будiвель, необхiдно пiдготувати поверхню дiлянки - засипати ями, викорчувати пеньки. При цьому важливо зберегти верхнiй, найбiльш родючий шар грунту, не порушити рельєф i основнi природнi стоки поверхневих вод, передбачити загальний збiр i вiдведення паводкових вод у низини дiлянки. Крiм того, не слiд забувати, що ваша дiлянка - це шматочок живої природи, що тiсно пов`язаний iз навколишнiм ландшафтом. Тому не треба прагнути iдеально вирiвнювати поверхню садової або присадибної дiлянки. Максимальне збереження природного рельєфу й iснуючих зелених насаджень не тiльки позитивно впливає на водно-повiтряний режим ґрунтового прошарку, але i дає змогу оригiнально вирiшити благоустрiй територiї, додати їй художнього образу. 
Намiтивши основнi функцiональнi зони дiлянки, визначте мiсце для розмiщення будинку, господарських будiвель, дорiжок, плодового саду, городу, квiтника i приступайте до закладання саду. 
Загальнi правила будiвництва залишають кожному iндивiдуальному забудовнику надзвичайно широкий простiр для органiзацiї земельної дiлянки за власними уподобаннями. Багаторiчний народний досвiд та практика професiйного архiтектурного проектування дають можливiсть подати кiлька рекомендацiй, якi, можливо, стануть вам у пригодi. Перше i найголовнiше - постарайтесь обмежити кiлькiсть споруд на дiлянцi. Практично всi господарськi об`єкти (крiм примiщень для утримання худоби i птицi) можна розмiстити в пiдвалi чи частинi першого поверху. 
Якщо ж з тих чи iнших причин, крiм житлового будинку, ви споруджуєте на своїй дiлянцi ще й iншi будiвлi, скажiмо, сарай, лiтню кухню, тепличку тощо, постарайтесь їх максимально зблокувати. 
Будинок не слiд розташовувати посерединi дiлянки. Краще це зробити ближче до однiєї з бiчних меж (якщо є така можливiсть, то до пiвнiчної, - будинок не затiнюватиме землю). Вiдстань мiж його стiною i межею дiлянки слiд залишити не менше 1 м для того, щоб можна було доглядати i, за необхiдностi, ремонтувати будинок. 
Веранду доцiльно зорiєнтувати на пiвнiч або схiд, щоб вона менше нагрiвалася пiд сонцем. Тут також улаштовують лiтнi їдальнi, скажiмо, пiд перголами (якi обсаджують виткими рослинами - виноградом, плющем тощо), альтанки, за необхiдностi - дитячi майданчики. Декоративнi та плодово-ягiднi рослини створять iнтер`єр "зеленої кiмнати", яка збiльшує площу будинку в теплий перiод року. 
Будинок варто ставити на найвищому мiсцi дiлянки, щоб вода вiд атмосферних опадiв обходила його стороною. Щоб запобiгти утворенню брудних калюж у вiдповiдних мiсцях можна зробити пiдсипку або улаштувати канавки для вiдводу води в кювет. Особливу увагу звертайте на це при плануваннi дiлянки з ухилами. Для перехоплення води, що стiкає до будиночка, можна влаштувати водозбiрну канаву, по якiй вода буде стiкати в низину дiлянки. 
Господарськi будiвлi, як правило, споруджують у глибинi дiлянки на значнii вiдстанi вiд житлових будинкiв. Якщо господарський пiд`їзд планується з боку вулицi, їх доцiльно максимально наблизити до будинку або навiть зблокувати з ним. 
Ведення особистого присадибного господарства з певною орiєнтацiєю на товарне виробництво можливе на дiлянках 1200-1500м i бiльше. Тут доречно було б згадати i про iнтенсивнi технологiї закритого грунту — так званi Сонячнi вегетарiї. Мова йде про технологiї, що незалежно вiд погодних умов дозволяють одержувати постiйнi високi врожаї на iндивiдуальних земельних дiлянках. 
Крiм основних житлових i господарських будiвель, на дiлянцi рекомендується передбачити майданчикдля вiдпочинку з розмiщенням на ньому альтанки, навiсу з декоративних рослин, декоративної водойми, дитячого куточка з пiсочницею, квiтника й ослонiв. 
Найоптимальнiший розрахунок окремих функцiональних зон садової дiлянки може бути таким: загальна площа - 600 м2; площа забудови - 50 м2; дорiжки, площадки - 50 м2; сад - 300 м2; город - 60 м2; зона вiдпочинку i дитячого майданчика - 75 м2; господарська зона - 40 м2; квiтники (або резервний фонд) - 25 м2. Звичайно, цей розрахунок дуже приблизний. Господар може змiнювати в ньому буквально все, але таке розмiщення зон найрацiональнiїпе, якщо дiлянка для господарiв - це не тiльки сад i город, але й мiсце вiдпочинку. 
Органiзацiя власної земельної дiлянки, розмiщення на нiй житлового будинку та рiзноманiтних господарських i побутових споруд визначаються не лише побажаннями забудовника, а й регламентуються в законодавчому порядку мiстобудiвними i будiвельними нормами, мета яких, з одного боку - допомогти забудовнику не допустити небажаних для себе явищ у протипожежному чи санiтарно-гiгiєнiчному вiдношеннi, а з iншого - простежити, щоб вiн не створював незручностей i, водночас, небезпеки знову ж таки у протипожежному чи сантiарно-гiїенiчному аспектi iншим громадянам, сусiдам. 
Протипожежнi розриви мiж житловими будинками на сусiднiх дiлянках (а також мiж житловими будинками i господарсько-побутовимн спорудами як власними, гак i сусiдськими) мають становити не менше 8 м. Враховується, що на сьогоднi i житловi будинки, i господарськi споруди, як правило, будуються з цегли, з перекриттям по дерев`яних балках i дахом по дерев`яних кроквах. При застосуваннi iнших матерiалiв, залежно вiд їх горючостi змiнюються i розмiри протипожежних розривiв. Мiж двома сусiднiми будинками, якi не мають вiкон, дозволяється не дотримуватись протипожежних розривiв. 
Санiтарно-гiгiєнiчнi розриви мiж сусiднiми будинками, а також мiж будинком i господарськими спорудами, в стiнах яких є вiкна, становлять 7 м. Крiм того, санiтарно-гiгiєнiчннй розрив мiж житловим будинком i господарськими спорудами, де утримується худоба та птиця, має бути не менше 12м. 
Особливу увагу звернiть на вiдстань вiд господарських споруд для худоби, гноєсховища, надвiрного туалету до колодязя чи колонки. Вона має бути не менше 20 м. Мiстобудiвнi правила регламентують також установлення житлових будникiв та iнших споруд стосовно вулицi: споруди на головнiй, магiстральнiй вулицi мають стояти не ближче 6 м вiд межi дiлянки; на другоряднiй (житловiй) вулицi - не ближче 3 м. Господарськi споруди взагалi рекомендується переносит вглиб садиби, за винятком гаражiв, якi припускається ставити просто на межi дiлянки, але так, щоб вiдкритi ворота не заважали руху пiшоходiв. 
Єдиної схеми розмiщення плодових, ягiдних i декоративних рослин на iндивiдуальнiй дiлянцi не може бути. Проте є ряд загальних положень, яких потрiбно дотримуватись. Кращим вважають таке розмiщення, при якому групи рослин, близьких за бiологiчними ознаками - зернятковi породи, кiсточковi, кущовi ягiдники, суницi та овочевi культури - висаджують окремо. Насадження яблунi й грушi на сильнорослих пiдщепах можна ущiльнюванi деревами цих самих порiд на слаборослих. Розплановуючи сад, треба враховувати розмiщення насаджень та городiв на сусiднiх дiлянках. Сильнорослi дерева не повиннi затiнювати сусiдцi сади i городи. Щоб уникнути затiнення на власнiй дiлянцi, з пiвденного боку доцiльно висаджувати вiдносно слаборослi дерева, ягiднi та овочевi рослини, а з пiвнiчного - сильнорослi. Ягiднi культури недоцiльно висаджувати пiд кронами плодових дерев, бо при цьому ускладнюється боротьба з шкiдниками i хворобами саду. Будинок розмiщують на вiдстанi не ближче 3,5 м вiд межi дiлянки та вiд дороги для того, щоб перед його фасадом можна було влаштувати декоративний садок i квiтник. Навколо будiвель доцiльно висаджувати декоративнi рослини, але так, щоб вони не затiнювали вiкон примiщення. Для зручностi виконання основних робiт по захисту рослин вiд шкiдникiв i хвороб плодовi породи в саду краще висаджувати окремо. 
Найбiльш поширений спосiб розмiщення рослин - прямокутний. Добре використовують сонячне освiтлення i земельну площу дерева, розмiщенi шаховим способом. Якщо сад закла-дають в умовах хвилястого рельєфу то ряди спрямовують у поперек схилу контурним способом тобто вздовж горiзонталей поверхнi. 
i на завершення кiлька слiв про декоративне оформлення Перед будинком на малень кому п` ятачку доречно буде розбити яскравий квiтник iз наирiзноманiтнiшими квiтами щоб iз ранньої весни i до пiзньої осенi вони милували ваше око своєю красою i викликати таємнi зiтхання в найближчих сусiдiв. Тераску захистiть вiд яскравого сонця кучерявими рослинами. Такi ж кучерявi, сланкi рослини красиво задекорують гараж, туалет душ лiтню кухню, прикриють вiд ваших i стороннiх очей компостну купу, вигрiбну яму та iншi малоприємнi мiсця А дитячии майданчик? Нехай вiн зовсiм маленький, але з пiсочницею, гойдалкою i дитячими меблями (можна переносними) - i все це на маленькому газончику у тiнi невеличкого деревця або вiдгорожене ажур ним штахетником оповитим якою небудь лiаною А куточок вiдпочинку на створення якого ви, ми впевненi, усе таки зважитеся? Як затишно в цьому маленькому куточку з крихiтним басейном над яким ростуть нарциси, iриси або ще якi небудь чудовi рослини Все це i є використання декору пiд час благоустрою садиби.  


Источник : http://www.proxima.com.ua/  


Категорія: Про землю для кожного | Переглядів: 2726 | Додав: zemlia | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar
Вхід на сайт

Пошук

Календар

Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples

  • Copyright MyCorp © 2023