Земельні питання Середа, 08.02.2023, 10:15
Вітаю Вас Гість | RSS

Категорії розділу
Кодекс України [4]
Закони України [7]
Підзаконні нормативно-правові акти [2]
Методики [2]
Позовні заяви [0]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Методики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах тер
18.06.2008, 20:57
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій

сільських (селищних, міських) рад


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Методичні рекомендації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій сільських (селищних, міських) рад (далі - Методичні рекомендації) підготовлені з метою реалізації положень Земельного кодексу України, Закону України «Про охорону земель», "Про землеустрій" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Технічна документація із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій сільських (селищних, міських) рад (далі - Технічна документація) розробляється у розрізі відповідних рад.

1.3. Технічна документація розробляється на основі наявної документації із землеустрою та раніше виготовлених планово-картографічних матеріалів шляхом їх збору, аналізу та систематизації.

1.4. Метою технічної документації є забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, довідковою інформацією щодо існуючого стану землеволодіння та землекористування в межах території сільської (селищної, міської) ради і є першим етапом з розробки Схем землеустрою.


2. ЗАМОВЛЕННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


2.1. Замовниками виконання робіт із розроблення Технічної документації виступають органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах бюджетних асигнувань.

2.2. Розробниками Технічної документації є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.

2.3. Визначення розробника Технічної документації здійснюється замовником з урахуванням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти" та інших нормативно-правових актів. Договір

2.4. Фінансування робіт щодо розроблення Технічної документації здійснюється відповідно до Законів України "Про охорону земель" та "Про землеустрій".3. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


3.1. Технічна документація розробляється згідно з вимогами викладеними у технічному завданні на розроблення документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій сільських (селищних, міських) рад (далі - Технічне завдання) (додаток 1), яке є невід'ємною частиною договору. Технічне завдання готує замовник за участю розробника Технічної документації. Остаточно складене Технічне завдання погоджують розробник та начальник районного, міського органу земельних ресурсів і затверджує замовник.

3.2. Районні, міські органи земельних ресурсів забезпечують:

- запит до регіональних філій Центру ДЗК на отримання інформації щодо копій файлів обміну даними результатів землевпорядних робіт на магнітних носіях у форматі ІN4 та іншої необхідної інформації і передачу її розробнику (додаток 2);

- передачу розробнику документів з фонду документації із землеустрою (проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку; технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та іншу документацію);

- надання планово-картографічних матеріалів (земельно - кадастрові плани, матеріали аерофотозйомки, плани зйомок минулих років);

- надання інформації про земельні ділянки надані у власність чи передані у користування ( у тому числі на умовах оренди), землі які не використовуються власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та землі, які використовуються без правовстановлюючих документів, а також землі запасу (резервного фонду);

- надання інформації про здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

3.3. Розробник проводить аналіз і систематизацію документації із землеустрою та інформації отриманих від районних, міських органів земельних ресурсів.

3.4. Розробник на основі креслення проекту формування території і встановлення меж сільської, селищної Ради народних депутатів (складеного відповідно до Вказівок по складанню проекту формування територій і встановлення меж сільських, селищних Рад народних депутатів), а у разі його відсутності, інших планово-картографічних матеріалів (креслення проектного плану роздержавлення і приватизації земель, креслення організації території земельних часток (паїв) та інших) складає на паперових та магнітних носіях (при технічних можливостях) робочі плани (креслення) у масштабі 1:10 000 на територію сільської (селищної, міської) ради і передає їх до районних, міських органів земельних ресурсів для доповнення оперативною інформацією.

3.5. Районні, міські органи земельних ресурсів з дня одержання робочих планів (креслень) доповнюють їх та повертають розробнику.

3.6. Передача матеріалів від розробника до районних, міських органів земельних ресурсів та їх повернення оформляється актом про передачу-приймання робочих планів (креслень) (додаток 2 та 3).

3.7. Розробник, з дня одержання від районних, міських органів земельних ресурсів доповнених робочих планів (креслень), здійснює розроблення та оформлення Технічної документації, відповідно до вимог даних Методичних рекомендацій.


4. СКЛАД ТА ЗМІСТ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


4.1. Технічна документація складається з пояснювальної записки, додатків до неї та графічних матеріалів.

4.2. Пояснювальна записка включає:

характеристику об'єкта (місце розташування, загальна площа, кількість та площа населених пунктів);

перелік раніше розробленої та використаної документації із землеустрою;

інформацію про загальну кількість та площу земельних ділянок наданих у власність чи переданих у користування ( у тому числі на умовах оренди), землі які не використовуються власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та землі, які використовуються без правовстановлюючих документів, а також землі запасу (резервного фонду);

загальну характеристику земель в межах населених пунктів (кількість та площа землеволодінь та землекористувань, наявність земель запасу (резервного фонду ) та підстави щодо зміни їх меж (за наявності факту);

інформацію про підстави надання земельних ділянок (рішення органів місцевого самоврядування або розпорядження органів виконавчої влади), здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок, рішення суду;

інформацію про кількість громадян, які отримали державні акти на право приватної власності на земельну ділянку в розмірі земельної частки (паю) взамін сертифікату та кількість громадян, які не отримали державні акти на право приватної власності на земельну ділянку;

дані про площі земель та кількість громадян, які не повністю (частково) реалізували своє право (за сертифікатом) на виділення в натурі (на місцевості) земельних паїв;

інформацію про зміну цільового призначення земель;

інформацію про види використання земельних ділянок (товарне сільськогосподарське виробництво, особисте селянське господарство, інше використання) та спосіб їх використання (самостійно, оренда);

інформацію про основних товаровиробників сільськогосподарської продукції (форма господарювання, назва, площа земель (у тому числі орендованих);

інформацію про дані державного земельного кадастру (за формою 6-зем);

дані державного реєстру земель;

інші показники, які характеризують територію відповідної ради.

план землевпорядно-правових дій щодо вирішення питань ідентифікації прав на земельні ділянки.


4.3. Додатки готуються у табличній формі. З метою зведення інформації та узагальнення показників, що містяться в додатках, таблиці формуються у електронному вигляді (табличний процесор Ехсеl).

Додатки до Технічної документації містить такі таблиці:

Таблиця 1. Список власників, які отримали земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту;

Таблиця 2. Список власників, які отримали земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) в межах населеного пункту;

Таблиця 3. Експлікація земель по землевласниках і землекористувачах;

Таблиця 4. Розподіл земель за категоріями (згідно статті 19 Земельного кодексу України);

Таблиця 5. Список власників землі, землекористувачів та землі державної власності, не надані у власність або користування по яких здійснюється узагальнення даних в розрізі територіально-адміністративних утвореньпро площі земельних ділянок наданих у власність та користування в тому числі на умовах оренди;

- про площі земель не наданих у власність та користування;

- про цільове призначення земельних ділянок та зміну цільового призначення;

- про рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування або рішення суду про передачу у власність або надання у користування земельної ділянки, у тому числі на умовах оренди;

- про документ, що посвідчує право власності або користування, в тому числі на умовах оренди, земельною ділянкою;

- про здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок;4.4. Графічним матеріалом є креслення «План існуючого використання земель в межах території сільської (селищної, міської) ради», яке складається на основі робочого плану (креслення). На креслення наносяться:

- межі території відповідної ради і населених пунктів (за проектом формування територій і встановлення меж сільських, селищних Рад народних депутатів та проектом встановлення меж сільських населених пунктів та існуючі їх межі згідно прийнятих рішень або розпоряджень);

- межі земельних ділянок, які надані у власність чи передані у користування (у тому числі на умовах оренди), землі які не використовуються власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та землі, які використовуються без правовстановлюючих документів, а також землі запасу (резервного фонду);

- елементи гідрографії і гідротехнічні споруди, дорожня мережа, лінії електропередач (потужністю 35 тис. кВ і більше), нафто- і газопроводи;


На кресленні показуються опис меж у розрізі суміжних сільських (селищних, міських рад), умовні позначення, штамп. Над штампом робиться напис «Погоджено», дата і підпис начальника районного, міського органу земельних ресурсів.

Креслення супроводжується таблицею.


5. ЗВЕДЕННЯ ТАБЛИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПО УЗАГАЛЬНЕНИХ ПОКАЗНИКАХ


5.1. Узагальнення табличних матеріалів по адміністративному району та надання їх районним органам земельних ресурсів здійснюється Розробник технічної документації.


5.2. Узагальнення табличних матеріалів по адміністративній області та надання їх обласним органам земельних ресурсів здійснюється регіональним державним підприємствам Інституту землеустрою.


5.3. Узагальнення табличних матеріалів в цілому по Україні здійснює організація визначена центральним органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

6. ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1. Технічна документація складається у двох примірниках, один з яких передається районному, міському органу земельних ресурсів, другий - регіональним державним підприємствам Інституту землеустрою.


У разі виконання робіт за кошти не Держкомзему виготовляється докумeнтація в 3 прим.


ДОДАТКИ

до Методичних рекомендацій

для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій

сільських (селищних, міських) радЗразок Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО


(П.І.Б. керівника Замовника)


"____" ________________ 200__ р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розроблення документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах території

__________________сільської (селищної, міської) ради

_____________________району __________________області

1. Підстава для проведення роботи.

Робота виконується у відповідності до Наказу Держкомзему України від_______________200_ року №_____та договору від _____________200_ року №_______ між Замовником ___________________ і

(назва Замовника)

Розробником___________________планів.

(назва Розробника)


2. Мета роботи

Метою роботи є розроблення технічної документації із землеустрою зі складання планів існуючого використання земель в розрізі сільських (селищних, міських) рад та вироблення землевпорядно-правових дій з ідентифікації прав та меж земельних ділянок, що є першим етапом розробки Схеми землеустрою адміністративного району.


3. Характеристика об'єкту__________________________________.

(місце розташування об'єкту та інші дані)


4. Вихідні дані для проведення роботи

Вихідними даними для розробки технічної документації із землеустрою зі складання планів існуючого використання земель в межах території сільських (селищних, міських) рад є дані державного земельного кадастру, проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та інша документація із землеустрою.5. Вимоги до розроблення технічної документації

Технічна документація із землеустрою зі складання планів існуючого використання земель розробляється в розрізі території сільської (селищної, міської) ради, виходячи з інформації про земельні ділянки та їх використання в масштабі 1:10000. Картографічна основа виготовляється в системі координат 1963 року.


6. Очікувані результати та порядок реалізації роботи

Інформація щодо існуючого використання земель систематизується по адміністративно-територіальних утвореннях для вироблення управлінських рішень з питань землеустрою, земельних відносин та земельного кадастру. Впровадження результатів роботи здійснюється при розробці Схеми землеустрою адміністративного району та проектів землеустрою.

7. Матеріали, які подають під час закінчення роботи

Замовникові подається технічна документація зі складання планів існуючого використання земель в межах території сільських (селищних, міських) рад згідно вимог Методичних вказівок.8. Порядок здачі технічної документації

Технічна документація здається згідно акту про передачу.

ПОГОДЖЕНО

Розробник ______________________________________________________________

(П.І.Б. керівника Розробника)


"_____" ______________ 200__ р. ПОГОДЖЕНО

Начальник _____________районного


(міського) відділу (управління) земельних ресурсів

_______________________________

(П.І.Б. начальника)


"_____" ______________ 200__ р.


Зразок

Додаток 2

до Методичних вказівок

на розробку технічної

документації із землеустрою щодо

складання планів існуючого

використання земель в межах території

сільських (селищних, міських) радА К Т

про передачу ескізів робочих планів існуючого використання

земель в межах території сільських (селищних, міських) рад


Цей акт складено у тому, що Розробник_____________ планів

(назва Розробника)

існуючого використання земель в межах території сільських (селищних, міських) рад, діючи на підставі договору від № та наказу Держкомзему України від № передав ескізи робочих планів

існуючого використання земель в розрізі сільських рад _____________району _____________ області у кількості ______________

(назва району) (назва області) (кількість аркушів)

аркушів районному відділу земельних ресурсів _____________

(назва відділу)

___________області.

(назва області)

Розробник планів

________________ ______________ _________________ (назва Розробника) (підпис) (ініціали, прізвище)


Начальник ____________

(назва району)

районного відділу

земельних ресурсів

___________області ____________________ __________________________ (назва області) (підпис) (ініціали, прізвище)Зразок

Додаток 3

до Методичних вказівок

на розробку технічної

документації із землеустрою щодо

складання планів існуючого

використання земель в межах території

сільських (селищних, міських) радА К Т

про передачу копій файлів обміну даними результатів землевпорядних робіт


Цей акт складено у тому, що начальник_______________ районного

(назва району)

відділу _____________обласної філії Центру ДЗК передав копії файлів

(назва області)

обміну даних результатів землевпорядних робіт в електронному варіанті формату ІN4 у кількості ____________землекористувачів _____________

(кількість) (назва району)

районному відділу земельних ресурсів_____________області.

(назва області)Начальник __________

(назва району)

районного відділу

__________ обласної філії

(назва області)

Центру ДЗК ______________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Начальник ____________

(назва району)

районного відділу

земельних ресурсів

______________області _____________________ __________________________ (назва області) (підпис) (ініціали, прізвище)

Зразок

Додаток 4

Таблиця 1. СПИСОК

власників, які отримали земельні ділянки в натурі (на місцевості)

взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай)

(за межами населених пунктів)

п/пна кресленні

Власники земельних ділянок (фізичні або юридичні особи) *


Площа земельної ділянки, га Види використання

земельної ділянки, га Спосіб використання

земельної ділянки, гаПримітка **

товарне с/г виробництво приєднано

до ОСГ інші

види

використання самостійно


спільно

(виділено єдиним масивом) передано

в оренду не

використовується

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Всього х


* у стовпці 3 зазначаються власники, які набули земельні ділянки на підставі рішень місцевих рад, розпоряджень райдержадміністрацій, цивільно-правових угод, рішень суду;

** у стовпці 12 цифрою 1 позначаються власники, які не повністю (частково) реалізували своє право (за сертифікатом) на виділення в натурі (на місцевості) земельних паїв.


Зразок

Додаток 5

Таблиця 2. СПИСОК

власників, які отримали земельні ділянки в натурі (на місцевості)

взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай)

(в межах населених пунктів)

п/пна кресленні

Власники земельних ділянок (фізичні або юридичні особи) *


Площа земельної ділянки, га Види використання

земельної ділянки, га Спосіб використання

земельної ділянки, гаПримітка **

товарне с/г виробництво приєднано

до ОСГ інші

види

використання самостійно


спільно

(виділено єдиним масивом) передано

в оренду не

використовується

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Всього х


* у стовпці 3 зазначаються власники, які набули земельні ділянки на підставі рішень місцевих рад, розпоряджень райдержадміністрацій, цивільно-правових угод, рішень суду;

** у стовпці 12 цифрою 1 позначаються власники, які не повністю (частково) реалізували своє право (за сертифікатом) на виділення в натурі (на місцевості) земельних паїв;Зразок

Додаток 6

Таблиця 3. РОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ

в межах території сільської (селищної, міської) ради

п/п


Розподіл земель


Площа, гаПримітка

Всього у тому числі в межах населених пунктів

1 2 3 4 5

1 Землі, на які не отримані сертифікати


2 Землі надані у власність (посвідчені державними актами) - всього

в т.ч. використовуються

самостійно

спільно (виділено єдиним масивом)

передані в оренду

не використовуються

3 Землі, на які власники не повністю (частково) реалізували своє право (за сертифікатом) на виділення в натурі (на місцевості) земельних паїв.

4 Землі, на які власники сертифікатів не подали заяв на їх заміну (не витребувані паї)

5 Землі, на які власники сертифікатів не отримали державні акти взамін сертифікатів

6 Землі колективної власності (загального користування), які не підлягали паюванню
7 Землі передані у постійне користування(посвідчені державними актами) - всього


Землі запасу (резервного фонду), які не надані у власність і користування (в тому числі оренду)


8 Землі фермерських господарств - всього

в т.ч. власності

постійному користуванні

орендовані

Городи

Колективні сади


Всього земель (1+2+3


*** додатково використовуються дані державної статистичної звітності за формою 6 - зем.Зразок

Додаток 7

до Методичних вказівок

на розробку технічної

документації із землеустрою щодо

складання планів існуючого

використання земель в межах території

сільських (селищних, міських) рад


СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРІЯХ

(за формою 6-зем)


Назва категорії земель Площа

га %

Всього земель

Начальник ____________

(назва району)

районного відділу

земельних ресурсів

_____________області ______________________ __________________________ (назва області) (підпис) (ініціали, прізвище)


Зразок

Додаток 8

до Методичних вказівок

на розробку технічної

документації із землеустрою щодо

складання планів існуючого

використання земель в межах території

сільських (селищних, міських) рад


Список власників землі, землекористувачів та землі державної власності, не надані у власність або користування по яких здійснюється узагальнення даних в розрізі територіально-адміністративних утворень


Номер рядка Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність

або користування Площа,

га

1 Сільськогосподарські підприємства

2 Громадяни, яким надані землі у власність і користування

3 Заклади, установи, організації

4 Промислові та інші підприємства

5 Підприємства та організації транспорту, зв'язку

6 Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони

7 Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

8 Лісогосподарські підприємства

9 Водогосподарські підприємства

10 Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб

11 Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам

12 Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)

Всього земель

Начальник ____________

(назва району)

районного відділу

земельних ресурсів

_____________області ______________________ __________________________ (назва області) (підпис) (ініціали, прізвище)


Зразок

Додаток 9

до Методичних вказівок

на розробку технічної

документації із землеустрою щодо

складання планів існуючого

використання земель в межах території

сільських (селищних, міських) радА К Т

про передачу доповнених робочих планів, списків власників, які отримали земельні ділянки та експлікації земель по землевласниках

і землекористувачах


Цей акт складено у тому, що діючи на підставі договору від №

та наказу Держкомзему України від № _________районний відділ

(назва району)

земельних ресурсів _______________ області передав доповнені ескізи

(назва області)

робочих планів, списки власників земельних ділянок і землекористувачів, а також земель державної та комунальної власності, що не надані у власність та користування (експлікації земель) та структуру земель по категоріях по кожному аркушу плану в межах території сільських (селищних, міських) рад ______________району___________області Розробникові планів_________ (назва району) (назва області) (назва

_______________________.

Розробника)

Кількість переданих матеріалів складає ______________ аркушів.

(кількість аркушів)

Стан матеріалів_______________________.

(вказується стан матеріалів)Начальник ____________

(назва району)

районного відділу

земельних ресурсів

_____________області ______________________ __________________________ (назва області) (підпис) (ініціали, прізвище)Розробник планів

________________ ________________ ___________________ (назва Розробника) (підпис) (ініціали, прізвище)Схвалено Науково-технічною радою Держкомзему України

Протокол № від 31 січня 2007 року.

Категорія: Методики | Додав: zemlia
Переглядів: 25987 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/5
Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples

  • Copyright MyCorp © 2023